PROPERTIES

Durant la residència a la Nau Bostik he estat experimentant amb una tècnica que consisteix en rigiditzar roba a partir de resina. És interessant veure les possibilitats formals que es generen al canviar les propietats d’un material. La roba deixa de ser roba però manté la seva forma i ens permet un joc perceptiu que desafia el que estem acostumats a veure.

[ENG]

During the residency at Nau Bostik, a technique was used that consists of stiffening clothes from resin. It is interesting to see the formal possibilities that are generated by changing the properties of a material. Clothing ceases to be clothing but maintains its shape and allows us to play perceptively that challenges what our eyes are used to seeing.